Styrelsemöte 2012-01-31

Styrelsmöte 2012-01-31

Vårt senaste möte var 2012-01-31 där deltog styrelsemedlemmarna:
Martin Sundell, Elvira Jansson, Adrian Örström, Robin Andersson, Josefin Åkerström, Daniel Grandin, Lisa Lithammer, Katharina Rossbach, Nicklas Meijer, Christian Öhlund, Magnus Källgård, Erik Mattson, Dennis Hagel

Dagordningen

  • Ordförande
  • Material
  • Marknad
  • Fest och tradition
  • Information
  • Övrigt

 

Ordförande
Ordförande öppnar mötet.

Material
Diskussion fortsatte angående märkens priser, antal och design. Styrelsen fastslog dessutom nya regler för användning av den nya högtalaren;

Marknad
Information om fjärrvärmedagarna 18-19 april för dem som läser andra året. Studiebesöket till Dynamate planerades även.

Fest och tradition
Daniel informerade om HST-sittningen och föreslog en finsittning vid slutet på terminen. Diskussion uppstod angående lokal, priser, datum etc. En PPM-sittning föreslogs också under diskussionen.

Information
Christian föreslog en uppdatering av hemsidan och ny login-funktion. Inget fastställdes.

övrigt
Planering för linjeföreningspub. Ansvariga för planeringen blev Daniel Grandin, Adrian öhrström, Nicklas Meijer och Christian ölund.

Detta var allt för denhär gången håll utkik efter kommande uppdateringar angående protokollen.

Mvh Sebastian Forsberg