Styrelsmöte

Årsmöte 2012-04-12

 

Deltagande

Martin Sundell, Elvira Jansson, Adrian Öhrström, Bodil Åsberg, Robin Andersson, Lisa Lithammer, Katharina Rossbach, Josefin Åkerström, Nicklas Meijer, Mikael Nilsson, Sebastian Forsberg, Christian Ölund, Magnus Källgård, Daniel Grandin, Minal Mistry, Erik Mattsson, Dennis Hagel

Besökare – Övriga närvarande föreningsmedlemmar

Dagordning

 • Ordförande
 • Kassör
 • Material
 • Fest och tradition
 • Övrigt

 

Mötets ärenden

Ordförande

 • Verksamhetsrapport
 • Beslut för ansvarsfrihet röstades igenom
 • Val av ny styrelse:

Till ordförande valdes Elvira Jansson.
Till kassör valdes Robin Andersson.
Till marknadsansvariga valdes Nicklas Meijer och Mikael Nilsson.
Till materialansvarig valdes Katharina Rossbach.
Till informationsansvarig valdes Christian Ölund och Magnus Källgård.
Till suppleant valdes Josefin Åkerström.

 • Phadder-resa 11-13 maj. De som åker på resan är Adrian Öhrström, Minal Mistry, Therese Gustafsson och Pernilla Eriksson.

Planering för nästa termin:

 • Nominerade och valda generaler inför nästa termin blev Adrian Öhrström, Minal Mistry och Therese Gustafsson.
 • Styrelsemöte kommer hållas en gång i månaden
 • Styrelsen kommer anordna 4 sittningar nästa år.
 • Generaler ska ta kontakt med studenter som läser basår

Material

 • Nya märken kommer 4:e maj.

Fest och tradition

 • Diskussion om finsittning, Daniel skulle återkomma om möjliga datum och lokal.
 • Grillkväll för föreningen kommer att anordnas, inget fastställt datum än.
 • Föreningens sommarfest. Planerat datum är 8:e juni och kommer skötas av Daniel Grandin, Albin Ylberg, Martin Sundell och Victor Elm.

Övrigt

 • Paintball. Albin Ylberg kom med förslaget om att föreningen skulle arrangera ett paintballevent och datum fastställdes till 26:e maj.
 • Victor Elm föreslog en fisketävling till hösten, inget datum fastställt ännu.
 • Info om idrottsföreningens valborgslopp.

Nästa möte: Generalsmöte 22:a April

Mvh Magnus Källgård