Styrelsemöte

Deltagande

Elvira Jansson, Minal Mistry, Mikael Nilsson, Magnus Källgård, Robin Andersson, Nicklas Meijer, Adrian Öhrström, Katharina Rossbach, Daniel Grandin.

Besökande: Therese Gustafsson.

Dagordning

 • Material
 • Marknad
 • Information
 • Övrigt

Material

 • Förslag på nytt märken för PPMs 30-års jubileum.
 • Diskussion angående beställning av overaller till rookies.

Marknad

 • Nicklas informerar om eventet ”Jobba med kärnkraft”. Förslag på att flytta från 26:e september till den 27:e pga. påbörjade mentorsprogram. Styrelsen diskuterade även informationsspridningen för eventet.
 • Förslag på företagspubar, lämplig månad valdes till november. Inget annat fastställt än.

Information

 • Magnus presenterade nya hemsidan och webmailen för hemsidan och ville ha styrelsens hjälp med kontrollsökning av innehåll.

Övrigt

 • Föreningens grillar är väldigt slitna och ineffektiva så Robin kom med ett förslag om att bygga en ny grilltunna. Även en ny vagn till föreningens stereo.
 • Nästa Möte: 3/10-12

Mvh Magnus Källgård