Kärnkraftsdagen på MDH

Vad vet du om Kärnkraftbranschen?
– Möt Nätverket Jobba med kärnkraft.

Den 11 februari besöker nätverket Jobba med Kärnkraft Mälardalens högskola i Västerås. Du får möjlighet att höra om kärnkraftsbranschen, spännande jobbmöjligheter, personliga erfarenheter och karriärvägar inom företagen.

Då får du även höra om vägar in i kärnkraftsbranschen. Det blir exempel på olika yrken, hur det är att jobba inom de olika företagen. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor under kvällen.

Därefter blir det möjlighet att träffa respektive företag från branschen, höra om och ex-jobb, sommarjobb och jobbtillfällen. Kvällen avslutas med mat och mingel.

Nätverket jobbamedkärnkraft.nu är en samling representanter för kärnkraftsföretag med verksamhet i Sverige. De företag som står bakom är Alstom Power, Forsmarks Kraftgrupp, OKG
Ringhals, Studsvik, Svensk Kärnbränslehantering och Westinghouse.

Branschen erbjuder en spännande arbetsmiljö där möjligheterna att avancera och utvecklas inom företagen är näst intill obegränsade. Kraftbranschen befinner sig i en omfattande generationsväxling och med stort rekryteringsbehov framöver.

För mer information besök www.jobbamedkarnkraft.nu

Tid: den 11 februari kl. 18.00
Plats: Kårhuset
Anmälan: Genom Email till Event@ppmare.com senste den 7/2.

Välkomna!
Alstom Power, Forsmarks Kraftgrupp, OKG, Ringhals, Studsvik, Svensk Kärnbränslehantering och Westinghouse företagen bakom Jobba med Kärnkraft