Utlandsstudier!

Tack vare att ni har valt en sådan utomordentlig skola har ni nu även chansen att åka utomlands och göra en del av era studier!

Nedan står all info ni behöver veta än så länge! Håll er informerade och missa inte mötena 6e eller 14 dec!

 
“Hej
Snart är det dags att börja planera inför en eventuell utlandstermin och jag vill genom detta mail skicka lite information om detta och bjuda in er på något av informationsmöten om utbytesstudier som under höstterminen kommer att hållas.
Mälardalens högskola och akademi för ekonomi, samhälle och teknik (EST) erbjuder utbytesplatser genom skolans Erasmus+ och bilaterala samarbeten med lärosäten runt om i världen.
Ansökningsperioden för utbytesplatser för en eller 2 terminen under läsår 2017/2018 pågår mellan 15:e december 2016 och 22 januari 2017 (preliminär deadline).
Information om ansökningsprocessen, behörighetskraven, urvalskriterier och mer finns på http://www.mdh.se/student/minastudier/studerautomlands/utbytesstudier
För närvarande är informationen på webbsidan ej uppdaterad gällande deadlines eller vilka utbytesplatser kommer att erbjudas. Informationen om detta uppdateras omgående och kommer att vara klar senast vid öppnande av ansökningsperiodens start. Informationen gällande behörighetskraven och urvalskriterier är korrekt och uppdaterad
Notera att studenter som betalar studieavgifter vid MDH måste fortsätta att betala studieavgiften under ev. utlandstermin.
Informationsmöten under hösten 2016 för EST studenter:
6:e december (på engelska)
Sal: Milos (Västerås)
16:15 – 17:30
14:e december (på svenska)
Sal: Milos (Västerås)
16:15 – 17:30
Med vänliga hälsningar
Pablo”