Styrelsemöte

Deltagande

Elvira Jansson, Minal Mistry, Mikael Nilsson, Magnus Källgård, Robin Andersson, Nicklas Meijer, Adrian Öhrström, Katharina Rossbach, Daniel Grandin.

Besökande: Therese Gustafsson.

Dagordning

 • Material
 • Marknad
 • Information
 • Övrigt

Material

 • Förslag på nytt märken för PPMs 30-års jubileum.
 • Diskussion angående beställning av overaller till rookies.

Marknad

 • Nicklas informerar om eventet ”Jobba med kärnkraft”. Förslag på att flytta från 26:e september till den 27:e pga. påbörjade mentorsprogram. Styrelsen diskuterade även informationsspridningen för eventet.
 • Förslag på företagspubar, lämplig månad valdes till november. Inget annat fastställt än.

Information

 • Magnus presenterade nya hemsidan och webmailen för hemsidan och ville ha styrelsens hjälp med kontrollsökning av innehåll.

Övrigt

 • Föreningens grillar är väldigt slitna och ineffektiva så Robin kom med ett förslag om att bygga en ny grilltunna. Även en ny vagn till föreningens stereo.
 • Nästa Möte: 3/10-12

Mvh Magnus Källgård

 

Styrelsmöte

Årsmöte 2012-04-12

 

Deltagande

Martin Sundell, Elvira Jansson, Adrian Öhrström, Bodil Åsberg, Robin Andersson, Lisa Lithammer, Katharina Rossbach, Josefin Åkerström, Nicklas Meijer, Mikael Nilsson, Sebastian Forsberg, Christian Ölund, Magnus Källgård, Daniel Grandin, Minal Mistry, Erik Mattsson, Dennis Hagel

Besökare – Övriga närvarande föreningsmedlemmar

Dagordning

 • Ordförande
 • Kassör
 • Material
 • Fest och tradition
 • Övrigt

 

Mötets ärenden

Ordförande

 • Verksamhetsrapport
 • Beslut för ansvarsfrihet röstades igenom
 • Val av ny styrelse:

Till ordförande valdes Elvira Jansson.
Till kassör valdes Robin Andersson.
Till marknadsansvariga valdes Nicklas Meijer och Mikael Nilsson.
Till materialansvarig valdes Katharina Rossbach.
Till informationsansvarig valdes Christian Ölund och Magnus Källgård.
Till suppleant valdes Josefin Åkerström.

 • Phadder-resa 11-13 maj. De som åker på resan är Adrian Öhrström, Minal Mistry, Therese Gustafsson och Pernilla Eriksson.

Planering för nästa termin:

 • Nominerade och valda generaler inför nästa termin blev Adrian Öhrström, Minal Mistry och Therese Gustafsson.
 • Styrelsemöte kommer hållas en gång i månaden
 • Styrelsen kommer anordna 4 sittningar nästa år.
 • Generaler ska ta kontakt med studenter som läser basår

Material

 • Nya märken kommer 4:e maj.

Fest och tradition

 • Diskussion om finsittning, Daniel skulle återkomma om möjliga datum och lokal.
 • Grillkväll för föreningen kommer att anordnas, inget fastställt datum än.
 • Föreningens sommarfest. Planerat datum är 8:e juni och kommer skötas av Daniel Grandin, Albin Ylberg, Martin Sundell och Victor Elm.

Övrigt

 • Paintball. Albin Ylberg kom med förslaget om att föreningen skulle arrangera ett paintballevent och datum fastställdes till 26:e maj.
 • Victor Elm föreslog en fisketävling till hösten, inget datum fastställt ännu.
 • Info om idrottsföreningens valborgslopp.

Nästa möte: Generalsmöte 22:a April

Mvh Magnus Källgård


Styrelsemöte 2012-01-31

Styrelsmöte 2012-01-31

Vårt senaste möte var 2012-01-31 där deltog styrelsemedlemmarna:
Martin Sundell, Elvira Jansson, Adrian Örström, Robin Andersson, Josefin Åkerström, Daniel Grandin, Lisa Lithammer, Katharina Rossbach, Nicklas Meijer, Christian Öhlund, Magnus Källgård, Erik Mattson, Dennis Hagel

Dagordningen

 • Ordförande
 • Material
 • Marknad
 • Fest och tradition
 • Information
 • Övrigt

 

Ordförande
Ordförande öppnar mötet.

Material
Diskussion fortsatte angående märkens priser, antal och design. Styrelsen fastslog dessutom nya regler för användning av den nya högtalaren;

Marknad
Information om fjärrvärmedagarna 18-19 april för dem som läser andra året. Studiebesöket till Dynamate planerades även.

Fest och tradition
Daniel informerade om HST-sittningen och föreslog en finsittning vid slutet på terminen. Diskussion uppstod angående lokal, priser, datum etc. En PPM-sittning föreslogs också under diskussionen.

Information
Christian föreslog en uppdatering av hemsidan och ny login-funktion. Inget fastställdes.

övrigt
Planering för linjeföreningspub. Ansvariga för planeringen blev Daniel Grandin, Adrian öhrström, Nicklas Meijer och Christian ölund.

Detta var allt för denhär gången håll utkik efter kommande uppdateringar angående protokollen.

Mvh Sebastian Forsberg