Presentation av styrelsen

Ordförande

Ekonomiansvarig

Materialansvarig

Marknadsansvarig

Informationsansvarig

Phest- och traditionsansvarig

Sekreterare

Ledamot