Studentliv

Mälardalens studentkår, föreningar, Rookieperioden och Studentolympiaden

Här finns Mälardalens Studentkår som arbetar aktivt för att du som student ska ha en trygg och rolig tid under och vid sidan av dina studier. Utöver att de för fram studenternas åsikter i alla beslutande råd på högskolan fixar de grymma rabatter och roliga aktiviteter som fester, rookieperioden och de årliga arrangemangen Studentolympiaden och Flottracet. Dessutom kan du vara med i olika föreningar såsom: idrottsföreningar, Mälardalens Datorförening, festföreningar, spexföreningar (spex och teater), linjeföreningar m.fl.

Många studenter väljer också att engagera sig i Studentkåren, för den gemenskap och de goda kontakter som det ger. Alla som arbetar på Studentkåren har själva studerat vid högskolan och väljs varje år av Studentkårens medlemmar. Så passa på att bli en del av studentlivet runt högskolan och i städerna. Faktum är att var tjugonde person du möter på gatan är en student.

Orginaltext hämtad från: http://www.mdh.se/utbildning/studentliv