Sånghäfte

Under din Studenttid kommer du att lära dig sånger och visor i mångfald.

För alla som behöver stöd för att komma ihåg eller för att lära sig för första gången kommer här en mall som är enkel att förstå och använda.

Sjung nu. Vi förväntar oss att ni sjunger högst och bättre än alla andra 🙂

sanghafte2015